Tân Bảng Phong ThầnStt
Status
Tên nhân vật
Môn phái
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
1
  
 HungLoveTuNha 
  Diệu Yến 
 134 
 Just4Fun 
 Tà phái 
 8 
 986,390 
 1 
2
  
 VietcomBank 
  Đao Khách 
 132 
 Just4Fun 
 Chính phái 
 8 
 663,194 
 1 
3
  
 xBaoQuanx 
  Đao Khách 
 132 
 ABCBangClan 
 Tà phái 
 8 
 702,360 
 1 
4
  
 liuliu 
  Diệu Yến 
 132 
 Just4Fun 
 Chính phái 
 8 
 770,030 
 1 
5
  
 CCCCCC 
  Cung Thủ 
 131 
 Just4Fun 
 Chính phái 
 8 
 727,791 
 1 
6
  
 PeVinhHD 
  Kiếm Khách 
 127 
 Just4Fun 
 Tà phái 
 7 
 653,100 
 1 
7
  
 DieuYen 
  Diệu Yến 
 123 
 Just4Fun 
 Chính phái 
 7 
 627,257 
 1 
8
  
  NgocPear  
  Diệu Yến 
 140 
  
 Tà phái 
 9 
 300 
 0 
9
  
 VNCH 
  Đại Phu 
 136 
 ABCBangClan 
 Chính phái 
 8 
 627,770 
 0 
10
  
 DpBuff 
  Đại Phu 
 135 
 SaiGonBangClan 
 Tà phái 
 8 
 356,500 
 0 
11
  
 Solomon 
  Đao Khách 
 134 
 Just4Fun 
 Tà phái 
 8 
 534,750 
 0 
12
  
 AgelaVN 
  Diệu Yến 
 134 
 Just4Fun 
 Tà phái 
 8 
 433,250 
 0 
13
  
 Shinigami 
  Đàm Hoa Liên 
 134 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 8 
 490,610 
 0 
14
  
 Katakuri 
  Thích Khách 
 134 
 Just4Fun 
 Chính phái 
 8 
 447,050 
 0 
15
  
 ZzCungThieuGia 
  Cung Thủ 
 134 
 AePhanThiet 
 Chính phái 
 8 
 406,000 
 0 

Trang 0 của 137 | 0 1 2 |