STT Tên nhân vật Class Cấp Chuyển Sinh
1
 HungLoveTuNha 
 Diệu Yến 
 136 
 1 
2
 DieuYen 
 Diệu Yến 
 135 
 1 
3
 VietcomBank 
 Đao Khách 
 135 
 1 
4
 xBaoQuanx 
 Đao Khách 
 135 
 1 
5
 PeVinhHD 
 Kiếm Khách 
 134 
 1 
6
 liuliu 
 Diệu Yến 
 134 
 1 
7
 AgelaVN 
 Diệu Yến 
 133 
 1 
8
 Solomon 
 Đao Khách 
 133 
 1 
9
 PhuongThuong 
 Thương Hào 
 131 
 1 
10
 CCCCCC 
 Cung Thủ 
 131 
 1